Behandeling

Het CoTeam kan behandeling bieden op gebied van angst, depressie, trauma, relatie en/of gezinsproblematiek. In de motivatie om behandeling toegankelijk en laagdrempelig te maken heeft het CoTeam behandeling aangepast aan haar doelgroep.

Psycho-educatie:
CoTeam gelooft in psycho-educatie vóór medicatie. Een belangrijk onderdeel van de behandeling is het geven van inzicht aan de cliënt over wat er met hem of haar aan de hand is.
Inzicht in het eigen ziektebeeld zorgt ervoor dat er verbondenheid met, en inzet voor de behandeling wordt gecreëerd. Met gedeelde motivatie, gezamenlijke verantwoordelijkheid en gelijkwaardigheid van cliënt en behandelaar als gevolg. Psycho-educatie helpt bij het formuleren van de hulpvraag en het stellen van realistische en haalbare doelen.