Cultuursensitief werken

Er wonen veel mensen van niet-westerse afkomst en een uiteenlopende achtergrond in Nederland. Aspecten als schaamte, culturele verschillen en taalbarrières, maken dat behandelingen soms moeizaam verlopen. Soms begrijpen mensen niet goed wat er precies aan de hand is. Inzicht hierin door middel van psycho-educatie is dan erg belangrijk.
Wij zijn een diverse groep professionals die allemaal werken op basis van interculturele sensitiviteit. Aandacht voor een vertrouwensband en een veilige omgeving is onderdeel van de samenwerking die behandelaar en cliënt aangaan. Daarbij is veel aandacht voor maatschappelijke ondersteuning, met het idee dat inclusie en participatie basisvoorwaarden zijn voor mentale gezondheid.