Diagnostiek

Voor onderzoek en diagnostiek kunnen gezinnen, volwassenen en ouderen terecht bij CoTeam.

Onze aanpak kenmerkt zich door maatwerk. Bij de inzet van interventies is het belangrijk dat deze aansluiten bij de problematiek van de cliënt. De psychosociale toestand van de cliënt bemoeilijkt in veel gevallen een juiste diagnose. Daar moet dan ook apart aandacht aan besteed worden in de zogenoemde ‘context diagnostiek’. Bij vermijding moet bekeken worden of er sprake is van angst in verband met een trauma of dat er eerder sprake is van andere stoornissen. Zo kan men zich ook isoleren uit schaamte, afweer of het ontbreken van motivatie voor de behandeling. Ook het bezit van een dubbele agenda of het ontbreken van kennis over de toegevoegde waarde van de behandeling kunnen hierbij een rol spelen.

Het onderzoek kan voorafgaan aan een behandeling bij CoTeam, maar kan ook los staan van een vervolgtraject binnen onze organisatie. Ons team biedt uitgebreid diagnostisch onderzoek op verscheidene gebieden. Te denken valt aan psychologisch onderzoek op het gebied van: AD(H)D, sociaal-emotioneel onderzoek, angst- en stemmingsproblematiek, intelligentie bepalingen. Afhankelijk van de vraag zal bekeken worden welke diagnostische instrumenten ingezet worden. Veelal wordt gestart met een intelligentiebepaling om te bekijken of en op welke gebieden iemand wordt onder- of overvraagd.
Belevingsonderzoek kan onder andere helderheid geven over het zelfbeeld, het zelfvertrouwen, de mate waarin iemand zich kan verplaatsen in anderen en in situaties en de gezinsbeleving.

Diagnostiek is soms moeilijk als mensen de Nederlandse taal niet goed spreken. Zowel diagnostiek als behandeling kan zo nodig plaatsvinden in de moedertaal, in andere gevallen wordt er gebruik gemaakt van een tolk.