Over CoTeam

CoTeam is een multidisciplinair team van ervaren professionals gespecialiseerd in het werken met mensen met een niet-westerse afkomst dat zowel diagnostiek als behandeling biedt aan mensen met trauma-gerelateerde problematiek. Wij bieden behandeling aan gezinnen, volwassenen en ouderen, waarbij wij ons richten op een systeemgerichte aanpak. Schaamte en onbegrip, culturele verschillen en taalbarrières zijn er vaak de oorzaak van dat het moeilijk is passende hulp te vinden. CoTeam kan helpen om beter met psychische klachten om te gaan. Wij helpen mensen het leven weer in eigen hand te nemen. Zo nodig kunnen wij u te woord staan in uw moedertaal.

Trauma
Een trauma ontstaat na het meemaken van een traumatische gebeurtenis. Mensen die lijden aan een trauma proberen vaak niet te denken aan de nare ervaring, omdat het ervoor zorgt dat zij zich nog slechter voelen. Doordat zij deze herinneringen proberen te negeren, willen deze herinneringen juist naar de oppervlakte komen.
Dit kan gebeuren in de vorm van herbelevingen, de beelden kunnen zich ook uiten tijdens nachtmerries die steeds terugkomen. Niet alleen beelden, maar ook gedachten, geuren of geluiden kunnen bij mensen met een trauma zorgen voor spanning of paniek. Dit kan heel het leven beheersen/ontregelen.

Nieuws
Momenteel is CoTeam wegens persoonlijke omstandigheden gestopt met nieuwe behandelingen aannemen tot verdere berichtgeving.