Aanmelding

Aanmelding
Wij worden door diverse partijen benaderd of wij plek hebben. Momenteel hebben wij enkel een wachtlijst voor VGZ verzekerden. Wij zijn in gesprek met VGZ om voor dit jaar meer behandelcapaciteit te hebben. Via info@coteam.nl kunt u een verzoek indienen voor uw cliënt. Wij nemen binnen vijf werkdagen contact op om te informeren over de geschiktheid en beschikbaarheid van CoTeam voor uw cliënt. Wij zullen u dan ook informeren over de wachttijd tot intake en behandeling. Wij zijn voornamelijk gespecialiseerd in specialistische GGZ voor volwassenen.

Wij krijgen aanmeldingen uit heel Nederland, maar houden gezien de behandeleffectiviteit en therapietrouw in ons aannamebeleid rekening met de afstand waarop de cliënt woont. Helaas kunnen wij u niet adviseren wat betreft andere geschikte zorgspecialisten en problematiek die voortkomt uit wachtlijsten bij grotere aanbieders.

Locatie